Đánh giá tác động môi trường sản xuất nhôm, thép

Chủ đầu tư chuẩn bị đầu tư, xây dựng nhà máy, cơ sở sản xuất nhôm thép. Cần phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) hoặc kế hoạch bảo vệ môi trường trong giai đoạn lập dự án đầu tư.

Đánh giá tác động môi trường dự án xây dựng nhà máy bia

Để đáp ứng nhu cầu sử dụng của người dân các nhà máy sản xuất bia, nước giải khát. Đang có nhu cầu mở rộng trên thị trường với quy mô, chủng loại khác nhau.

Đánh giá tác động môi trường dự án sản xuất linh kiện điện tử

Trong các năm gần đây, có rất nhiều các công ty sản xuất linh kiện điện tử. Của các nước phát triển chuyển sang mở rộng nhà máy sản xuất tại nước ta.

Đánh giá tác động môi trường bệnh viện

Để đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe, khám chữa bệnh của người dân. Các bệnh viện, cơ sở khám chữa bệnh ra đời với quy mô lớn nhỏ khác nhau. Với các trang thiết bị hiện đại nhằm đem lại dịch vụ hoàn hảo nhất.

Đánh giá tác động môi trường dự án sản xuất xe máy

Xe máy là phương tiện đi lại chủ yếu của người Việt Nam. Để đáp ứng nhu cầu đó thì nhiều nhà máy sản xuất, lắp ráp xe máy được ra đời.

Đánh giá tác động môi trường dự án xây dựng nhà máy thủy điện

Nhu cầu sử dụng năng lượng điện để phục vụ cho đời sống sinh hoạt, sản xuất tăng nhanh qua các năm đòi hỏi phải có nguồn cung cấp điện công suất lớn.

Đánh giá tác động môi trường dự án xây dựng siêu thị

Ngày nay khi kinh tế phát triển thì nhu cầu mua sắm, vui chơi giải trí tại các siêu thị, trung tâm thương mại ngày càng tăng.

Đánh giá tác động môi trường dự án xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật khu dân cư

Để xây dựng được khu dân cư phải cần rất nhiều các thủ tục giấy tờ, một trong số đó là các hồ sơ về môi trường.

ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG LÀ GÌ?

Theo khoản 23, điều 3, Luật Bảo vệ môi trường số 55/ 2014/ QH13 thì Đánh gái tác động môi trường là việc phân tích, dự báo tác động đến môi trường của dự án đầu tư cụ thể để đưa ra biện pháp bảo vệ môi trường khi triển khai dự án đó.

CƠ SỞ PHÁP LÝ

Luật bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13 ban hành ngày 23/06/2014

Nghị định 18/2015/NĐ-CP ban hành ngày 14/02/2015, Nghị định của Chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, báo cáo đánh giá tác động môi trường chiến lược, báo cáo đánh giá tác động môi trường ĐTM, kế hoạch bảo vệ môi trường.

Thông tư 27/2015/TT-BTNMT , ban hành ngày 29/05/2015, của bộ Tài Nguyên Môi Trường quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường.

ĐỐI TƯỢNG THỰC HIỆN

Đối tượng phải thực hiện đánh giá tác động môi trường ĐTM được quy định tại phụ lục II nghị đinh số 18/2015/NĐ-CP ( quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường)..

HỒ SƠ GIẤY TỜ

 • Giấy chứng nhận đầu tư
 • Giấy đăng ký kinh doanh
 • Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất / giấy tờ khác có giá trị tương đương
 • Quyết định cho phép đầu tư/ giấy tờ tương đương
 • Báo cáo đầu tư/ thuyết minh dự án/ giấy tờ tương đương
 • Văn bản chấp thuận đấu nối nước thải
 • Bản vẽ hiện trạng, tổng thể, bố trí phân khu chức năng, thoát
  nước…

TẠI SAO PHẢI LẬP BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG?

Đối với doanh nghiệp

 • Giúp nhà đầu tư đưa ra quyết định lựa chọn phương án khả thi tối ưu cho dự án nhằm hạn chế tác động đến môi trường.
 • Tiết kiệm thời gian, tiền bạc, tránh bị xử phạt trong quá trình phát triển lâu dài;
 • Tạo uy tín với khách hàng và cơ quan quản lý nhà nước về môi trường.

Đối với cơ quan nhà nước

 • Giúp cơ quan nhà nước theo dõi, quản lý hoạt động liên quan đến môi trường của doanh nghiệp hiệu quả hơn.
 • Tạo mối quan hệ chặt chẽ hơn giữa nhà nước, doanh nghiệp và cộng đồng.

Đối với môi trường

Hạn chế những tác động tiêu cực đến môi trường góp phần bảo vệ môi trường trong sạch hơn.

QUY TRÌNH THỰC HIỆN

Bước 1: Công ty tư vấn môi trường tiếp nhận yêu cầu, thu thập thông tin, hồ sơ tài liệu từ dự án. ( 1 ngày)
Bước 2: Công ty tư vấn môi trường đến dự án lấy mẫu để phân tích ( 10 ngày)
Bước 3: Tổ thức tham vấn ý kiến của UBND xã nơi thực hiện dự án và các tổ chức chịu tác động trực tiếp bởi dự án thực hiện, có công văn tham vấn được ký xác nhận của khách hàng. ( 3 ngày)
Bước 4: Chuyên viên môi trường viết báo cáo theo tài liệu khách hàng cung cấp, kết quả phân tích mẫu, ý kiến tham vấn và đánh giá của chuyên viên. ( 3 ngày)
Bước 5: Chuyên viên môi trường kiểm tra báo cáo, gửi khách hàng xem bản thảo. ( 1 ngày)
Bước 6: Chuyên viên chỉnh sửa, hoàn thiện, in ấn và đưa khách hàng ký, nộp cơ quan thẩm định. ( 2 ngày)
Bước 7: Chờ cơ quan thẩm định, lập hội đồng thẩm định, bảo vệ trước hội đồng, lấy ý kiến chỉnh sửa, bổ sung. ( 20 ngày)
Bước 8: Bổ sung, chỉnh sửa theo ý kiến hội đồng sau bảo vệ. ( 10 ngày)
Bước 9: In ấn, hoàn thiện, trình khách hàng ký, nộp cơ quan thẩm định. ( 2 ngày)
Bước 10: Chờ nhận quyết định từ cơ quan thẩm định, bàn giao cho khách hàng. ( 15 ngày)

THỜI GIAN THẨM ĐỊNH

THẨM QUYỀN PHÊ DUYỆT

Theo khoản 1 điều 14 của Nghị định 18/2015/NĐ-CP quy định, thẩm quyền tổ chức thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường quy định như sau

Bộ tài nguyên và Môi trường

Tổ chức thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường các dự án quy định tại phụ lục III nghị định này, thường là dự án có quy mô lớn hoặc dự án nằm trên địa bàn 2 tỉnh trờ lên hoặc không xác định được trách nhiệm quản lý hành chính của UBND cấp tỉnh.

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

Tổ chức thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của các dự án đầu tư trên địa bàn của mình, trừ các dự án thuộc thẩm quyền của Bộ TNMT, các bộ và cơ quan ngang Bộ. Việc thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường được thực hiện thông qua hội đồng thẩm định do người đứng đầu cơ quan được giao nhiệm vụ thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường thành lập với ít nhất 7 thành viên.

TƯ VẤN MIỄN PHÍ GỌI