Báo cáo ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG XÂY DỰNG KHU DÂN CƯ​ là gì?

Để xây dựng được khu dân cư phải cần rất nhiều các thủ tục giấy tờ, một trong số đó là các hồ sơ về môi trường. Hasy Environment là đơn vị chuyên tư vấn các thủ tục môi trường nói chung và thủ tục Đánh giá tác động môi trường xây dựng khu dân cư tòa nhà nói riêng. Hãy liên hệ cho chúng tôi để được giải đáp mọi thắc mắc liên quan.

TẠI SAO LẠI CHỌN HASY ENVIRONMENT

  • Hơn 10 năm kinh nghiệm trong việc tư vấn hồ sơ môi trường.
  • Với đội ngũ chuyên nghiệp, tận tình với khách hàng.
  • Giá cả hợp lý, không chi phí phát sinh ngoài mong muốn.
  • Chính sách bảo mật thông tin.

Hình thức xử lý vi phạm khi chủ dự án không lập đánh giá tác động môi trường xây dựng khu dân cư tòa nhà.

– Đối với dự án do Sở tài nguyên môi trường phê duyệt theo quy định. Tại điểm d khoản 4 điều 11 Nghị định 155/ 2016/ NĐ-CP. Nêu rõ mức phạt tiền từ 150.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng đối với hành vi không có báo cáo đánh giá tác động môi trường được phê duyệt theo quy định.
– Đối với dự án do Bộ tài nguyên môi trường phê duyệt theo quy định. Tại điểm d khoản 5 điều 11 Nghị định 155/ 2016/ NĐ-CP. Nêu rõ mức phạt tiền từ 200.000.000 đồng đến 250.000.000 đồng đối với hành vi không có báo cáo đánh giá tác động môi trường được phê duyệt theo quy định.

Đối tượng phải lập đánh giá tác động môi trường xây dựng khu dân cư tòa nhà..

Theo mục 3 phụ lục II Nghị định 18/2015/NĐ-CP. Có quy định chi tiết các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng khu dân cư có diện tích từ 5 ha trở lên cần phải lập ĐTM

Hồ sơ cung cấp để lập báo cáo đánh giá tác động môi trường xây dựng khu dân cư tòa nhà.

Cơ quan thẩm định, phê duyệt đánh giá tác động môi trường xây dựng khu dân cư tòa nhà.

Bộ tài nguyên và môi trường thẩm định, phê duyệt dự án thuộc phụ lục II Nghị định 18/2015/NĐ-CP.

Sở Tài nguyên môi trường thẩm định, phê duyệt các dự án còn lại.

Qui trình thực hiện đánh giá tác động môi trường xây dựng khu dân cư tòa nhà.

Bước 1. Chủ dự án tổ chức thuê đơn vị tư vấn (HASY) lập báo cáo đánh giá tác động môi trường xây dựng khu dân cư tòa nhà

Bước 2. Đơn vị tư vấn đánh giá hiện trạng khu vực xung quanh dự án. Khảo sát điều kiện tự nhiên- kinh tế xã hội. Khảo sát, lấy mẫu phân tích các mẫu đất, nước, không khí khu vực quanh dự án.

Bước 3 : Xác định các nguồn gây ô nhiễm như: nước thải, khí thải, chất thải rắn, tiếng ồn; xác định loại chất thải phát sinh trước khi xây dựng, đang xây dựng và đi vào hoạt động của dự án bằng các phương pháp thống kê, phân tích, thu thập,…

Bước 4 : Đánh giá mức độ tác động ảnh hưởng các nguồn ô nhiễm trên đến các yếu tố tài nguyên, môi trường, con người và xã hội khu vực dự án.

Bước 5: Xây dựng các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm trong giai đoạn xây dựng dự án, biện pháp quản lý môi trường trong hoạt động và dự phòng sự cố môi trường.

Bước 6: Đề xuất phương án xử lý nước thải, khí thải, phương án thu gom và xử lý chất thải rắn.

Bước 7: Tham vấn ý kiến UBND và UBMTTQ xã, phường nơi thực hiện dự án.

Bước 8: Xây dựng chương trình giám sát và quản lý môi trường.

Bước 9: Trình hội đồng thẩm định và phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường xây dựng khu dân cư tòa nhà.

Thời gian thực hiện đánh giá tác động môi trường xây dựng khu dân cư tòa nhà
.

30 ngày đối với dự án thuộc Sở Tài nguyên môi trường phê duyệt.

45 ngày đối với dự án thuộc Bộ Tài nguyên môi trường phê duyệt.

Tư vấn miễn phí