SỔ CHỦ NGUỒN THẢI CHẤT THẢI NGUY HẠI LÀ GÌ?

Chất thải nguy hại phát sinh không được phân loại, xử lý khi thải ra gây ảnh hưởng rất lớn đến môi trường và là nguồn gốc phát sinh nhiều bệnh tật cho con người. Để quản lý vấn đề này tốt hơn nhà nước ta đã đề ra một số văn bản pháp luật đòi hỏi cá nhân, tổ chức phải thực hiện theo. Liên hệ với Hasy Environment để được tư vấn đề đăng ký sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại miễn phí.

TẠI SAO LẠI CHỌN HASY ENVIRONMENT

  • Hơn 10 năm kinh nghiệm trong việc tư vấn hồ sơ môi trường
  • Với đội ngũ chuyên nghiệp, tận tình với khách hàng
  • Giá cả hợp lý, không chi phí phát sinh ngoài mong muốn
  • Chính sách bảo mật thông tin

CĂN CỨ PHÁP LÝ ĐĂNG KÝ SỔ CHỦ NGUỒN CHẤT THẢI NGUY HẠI

– Luật bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13 ngày 23/6/2014;
– Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24/4/2015 của Chính phủ về quản lý chất thải và phế liệu.
– Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT ngày 30/6/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về quản lý CTNH.

HÌNH THỨC XỬ LÝ VI PHẠM KHI KHÔNG CÓ SỔ CHỦ NGUỒN CHẤT THẢI NGUY HẠI

Theo khoản 4 điều 21 Nghị định 155/2016/NĐ-CP quy định. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với hành vi không đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại. Hoặc không đăng ký cấp lại chủ nguồn thải chất thải nguy hại theo quy định

ĐỐI TƯỢNG PHẢI ĐĂNG KÝ SỔ CHỦ NGUỒN THẢI CHẤT THẢI NGUY HẠI

Tất cả các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ. Có hoạt động phát sinh chất thải nguy hại, phải đăng ký sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại với Sở Tài nguyên và Môi trường
– Nơi có cơ sở phát sinh chất thải nguy hại có thời gian hoạt động trên 01 năm.
– Phát sinh chất thải nguy hại thường xuyên hay định kỳ hàng năm với tổng số lượng lớn hơn 600kg/năm. Trừ trường hợp chất thải nguy hại thuộc danh mục các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy. (POP)
– Cơ sở dầu khí ngoài biển.

HỒ SƠ ĐĂNG KÝ SỔ CHỦ NGUỒN THẢI CHẤT THẢI NGUY HẠI

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ SỔ CHỦ NGUỒN THẢI CHẤT THẢI NGUY HẠI

Bước 1: Chủ nguồn chất thải nguy hại gửi 01 bộ hồ sơ đăng ký đến Sở Tài nguyên và Môi trường nơi có phát sinh chất thải nguy hại.

Bước 2: Trong thời hạn mười (10) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. Chi cục Bảo vệ môi trường tham mưu lãnh đạo Sở xem xét, xác nhận đăng ký sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại. Trường hợp hồ sơ chưa đủ điều kiện xác nhận phải thông báo rõ lý do cho tổ chức, cá nhân bằng văn bản trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc.

Bước 3: Sở TN&MT gửi đăng ký sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại đã được xác nhận cho tổ chức, cá nhân

Bước 4: Tổ chức, cá nhân đến trực tiếp Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, của Sở Tài nguyên và Môi trường để nhận kết quả giải quyết theo quy định.

CẤP LẠI ĐĂNG KÝ SỔ CHỦ NGUỒN THẢI CHẤT THẢI NGUY HẠI

Đối tượng cấp lại: Đăng ký sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại chỉ thực hiện một lần (không gia hạn, điều chỉnh. Chỉ được cấp lại khi:

+ Có thay đổi tên chủ nguồn thải

+ Địa chỉ, số lượng cơ sở phát sinh chất thải nguy hại;

+ Thay đổi, bổ sung phương án tự tái sử dụng, tái chế, đồng xử lý, xử lý. Và thu hồi năng lượng từ chất thải nguy hại tại cơ sở

Thủ tục cấp lại:

+ Đơn đăng ký sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại theo mẫu quy định

+ Các giấy tờ, hồ sơ liên quan đến việc thay đổi, bổ sung so với hồ sơ đăng ký cấp lần đầu.

Tư vấn miễn phí