BÁO CÁO XÁC NHẬN HOÀN THÀNH CÔNG TRÌNH LÀ GÌ?

Các cơ sở sau khi đã thực hiện báo cáo đánh giá tác động môi trường và hoàn thành việc xây dựng các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường phải lập hồ sơ đề nghị kiểm tra, xác nhận việc thực hiện các công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành dự án gửi đến cơ quan có thẩm. Hasy Environment chuyên tư vấn các hồ sơ pháp lý về môi trường. Nếu có bất cứ thắc mắc nào hãy liên hệ ngay cho chúng tôi để được tư vấn miễn phí.

TẠI SAO LẠI CHỌN HASY ENVIRONMENT

  • Hơn 10 năm kinh nghiệm trong việc tư vấn hồ sơ môi trường
  • Với đội ngũ chuyên nghiệp, tận tình với khách hàng
  • Giá cả hợp lý, không chi phí phát sinh ngoài mong muốn
  • Chính sách bảo mật thông tin

CĂN CỨ PHÁP LÝ LẬP BÁO CÁO XÁC NHẬN HOÀN THÀNH CÔNG TRÌNH

– Luật bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13 ban hành ngày 23/06/2014
– Nghị định 18/2015/NĐ-CP ban hành ngày 14/02/2015, Nghị định của Chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, báo cáo đánh giá tác động môi trường chiến lược, báo cáo đánh giá tác động môi trường ĐTM, kế hoạch bảo vệ môi trường.
– Thông tư 27/2015/TT-BTNMT , ban hành ngày 29/05/2015, của Bộ Tài Nguyên Môi Trường quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường.
– Nghị định 155/2016/NĐ-CP quy định về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

HÌNH THỨC XỬ LÝ VI PHẠM

– Theo Điểm n khoản 1 điều 9 Nghị định 155/2016/NĐ-CP quy định Phạt tiền từ 140.000.000 đồng đến 160.000.000 đồng đối với hành vi không có Giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành (từng giai đoạn hoặc toàn bộ dự án) theo quy định;

ĐỐI TƯỢNG THỰC HIỆN BÁO CÁO XÁC NHẬN HOÀN THÀNH CÔNG TRÌNH

Theo khoản 6, điều 16 Nghị định 18/2015/NĐ-CP có quy định Chủ dự án của các đối tượng quy định tại cột 4 Phụ lục II Nghị định số 18/2015/NĐ-CP phải lập hồ sơ báo cáo kết quả thực hiện các công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành dự án và gửi cơ quan phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường để được kiểm tra, xem xét cấp giấy xác nhận theo quy định.

NỘI DUNG BÁO CÁO XÁC NHẬN HOÀN THÀNH CÔNG TRÌNH

– Các công trình xử lý nước thải
– Công trình xử lý bụi, khí thải
– Công trình lưu giữ , xử lý chất thải rắn
– Công trình lưu giữ, xử lý chất thải nguy hại
– Công trình phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường khác.

ĐỐI TƯỢNG THỰC HIỆN BÁO CÁO XÁC NHẬN HOÀN THÀNH CÔNG TRÌNH

THỜI GIAN THỰC HIỆN BÁO CÁO XÁC NHẬN HOÀN THÀNH CÔNG TRÌNH

Tư vấn miễn phí