Lập kế hoạch bảo vệ môi trường

LẬP KẾ HOẠCH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG LÀ GÌ?

Bắt đầu từ ngày 1/1/2015 tên gọi cam kết bảo vệ môi trường được đổi thành Kế hoạch bảo vệ môi trường, kế hoạch bảo vệ môi trường là một trong những hồ sơ môi trường quan trọng nhất góp phần vào việc cho phép doanh nghiệp của bạn có được phép hoạt động hay không.

Đây là một hồ sơ pháp lý ràng buộc trách nhiệm giữa doanh nghiệp đối với cơ quan môi trường và là một quá trình phân tích, đánh giá, dự báo các ảnh hưởng đến môi trường trong giai đoạn thực hiện, hoạt động của dự án. Từ đó đề xuất các giải pháp thích hợp để lập kế hoạch bảo vệ môi trường.

TẠI SAO LẠI CHỌN HASY ENVIRONMENT

  • Hơn 10 năm kinh nghiệm trong việc tư vấn hồ sơ môi trường
  • Với đội ngũ chuyên nghiệp, tận tình với khách hàng
  • Giá cả hợp lý, không chi phí phát sinh ngoài mong muốn
  • Chính sách bảo mật thông tin

CĂN CỨ PHÁP LÝ LẬP KẾ HOẠCH MÔI TRƯỜNG

– Luật bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13 ban hành ngày 23/06/2014;

– Nghị định 18/2015/NĐ-CP ban hành ngày 14/02/2015, Nghị định của Chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, báo cáo đánh giá tác động môi trường chiến lược, báo cáo đánh giá tác động môi trường ĐTM, lập kế hoạch bảo vệ môi trường.

– Thông tư 27/2015/TT-BTNMT , ban hành ngày 29/05/2015, của bộ Tài Nguyên Môi Trường quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường..

HÌNH THỨC XỬ LÝ VI PHẠM KHI KHÔNG LẬP KẾ HOẠCH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Theo điều 11 Nghị định 155/2016/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường có quy định hình thức xử phạt như sau:

ĐỐI TƯỢNG THỰC HIỆN LẬP KẾ HOẠCH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

  • Giúp doanh nghiệp thực hiện chính sách phát triển kinh kế xã hội và bảo vệ môi trường.
  • Việc lập kế hoạch bảo vệ môi trường giúp hợp thức hóa quá trình hoạt động của doanh nghiệp và môi trường.
  • Đánh giá, dự đoán trước các tác động của dự án đến môi trường khi đi vào hoạt động từ đó có các biện pháp nhằm hạn chế và xử lý môi trường khi thực thi dự án từ đó có lập kế hoạch bảo vệ môi trường cụ thể rõ ràng.

CƠ QUAN XÁC NHẬN LẬP KẾ HOẠCH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

CÁC BƯỚC THỰC HIỆN LẬP KẾ HOẠCH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Bước 1: Công ty tư vấn môi trường Hasy Việt Nam thu thập tài liệu, thông tin dự án từ khách hàng

Bước 2: Xác định nguồn gây ô nhiễm của dự án: khí thải, chất thải, chất thải rắn, đánh giá mức độ tác động.

Bước 3: Đề xuất phương án xử lý nước thải, khí thải, chất thải rắn.

Bước 4: Lâp bản lập kế hoạch bảo vệ môi trường,

Bước 5: Hoàn thiện, in ấn, trình khách hàng ký, nộp cơ quan xác nhận.

Bước 6: Chờ cơ quan xác nhận và bàn giao khách hàng.

THỦ TỤC LẬP KẾ HOẠCH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNg

– Giấy đăng ký kinh doanh/ giấy phép đầu tư

– Địa điểm dự án hoạt động

– Báo cáo đầu tư/ giải trình kinh tế kỹ thuật/ báo cáo nghiên cứu khả thi

– Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc hợp đồng thuê đất

– Sơ đồ vị trí dự án

– Bản vẽ Mặt bằng tổng thể, thoát nước mưa, nước thải

TRƯỜNG HỢP ĐĂNG KÝ LẠI LẬP KẾ HOẠCH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

– Cấp lại KHBVMT

– Không triển khai dự án như trong cam kết

– Thay đổi quy mô sản xuất

– Thay đổi quy trình sản xuất

– Thay đổi địa điểm thực hiện dự án

THỜI GIAN XÁC NHẬN LẬP KẾ HOẠCH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

– 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Tư vấn miễn phí