Báo cáo đầu tư dự án là gì?

Mục đích của lập báo cáo đầu tư:

– Lập báo cáo đầu tư môi trường để thực hiện xin cấp phép đầu tư

– Lập báo cáo đầu tư môi trường để bổ sung hồ sơ theo yêu cầu của cơ quan thẩm quyền về đầu tư

– Lập báo cáo đầu tư môi trường để bổ sung hồ sơ xây dựng dự án

– Lâp báo cáo đầu tư môi trường để trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt dự án đầu tư

– Lập báo cáo đầu tư môi trường để huy động vốn.

TẠI SAO LẠI CHỌN HASY ENVIRONMENT

 • Hơn 10 năm kinh nghiệm trong việc tư vấn hồ sơ môi trường
 • Với đội ngũ chuyên nghiệp, tận tình với khách hàng
 • Giá cả hợp lý, không chi phí phát sinh ngoài mong muốn
 • Chính sách bảo mật thông tin

QUI TRÌNH LẬP BÁO CÁO ĐẦU TƯ DỰ ÁN

Bước 1: Chủ đầu tư, địa chỉ liên lạc (bắt buộc phải có)

Bước 2:Các căn cứ: tài nguyên, các điều kiện tự nhiên, các quy hoạch, kế hoạch dài hạn, các chính sách kinh tế

 • Xã hội và các chủ trương của các cấp chính quyền và điều kiện kinh tế xã hội .
 • Phân tích đánh giá, dự báo về thị trường, khả năng thâm nhập thị trường, nhu cầu tăng thêm sản phẩm và dịch vụ.

Bước 3: Dự kiến hình thức đầu tư, quy mô và phương án sản xuất (và dịch vụ)

 • Mục tiêu của dự án: – Sơ bộ phân tích các phương án sản phẩm và dịch vụ.
 • Đề xuất các phương án về hình thức đầu tư và lựa chọn (cải tạo, mở rộng, đầu tư mới…)
 • Tính toán đề xuất quy mô (sản xuất và dịch vụ) tăng thêm hoặc xây dựng mới.

Bước 4: Xác định nhu cầu các yếu tố đầu vào, khả năng, giải pháp đảm bảo:

 • Xác định nhu cầu sử dụng, nguyên liệu, năng lượng, nước, khí…
 • Phân tích khả năng về nguồn, điều kiện, đảm bảo nhu cầu trên.
 • Đề xuất định hướng về các giải pháp đảm bảo các yếu tố đầu vào.

Bước 5: Khu vực địa điểm, phân tích, đề nghị khu vực địa điểm xây dựng và dự kiến địa điểm cụ thể.

Cần có từ hai phương án trở lên để so sánh lựa chọn. Mỗi phương án cần phân tích trên các mặt sau:

 • Các yêu cầu về mặt bằng cần thoả mãn dự kiến nhu cầu sử dụng đất.
 • Các đánh giá tổng quát về các yếu tố ảnh hưởng tới các chi phí trong quá trình sản xuất và tiêu thụ sản phẩm.
 • Mối quan hệ trong quy hoạch tổng thể ngành và vùng lãnh thổ.
 • Các mặt xã hội của địa điểm. Những đặc điểm của chính sách liên quan đến đầu tư phát triển khu vực.
 • Hiện trạng địa điểm, những thuận lợi khó khăn trong việc sử dụng đất đai mặt bằng. Những vấn đề phong tục tập quán liên quan đến việc quyết định địa điểm (các tài liệu ở mức độ khái quát)

Bước 6: Phân tích kỹ thuật cho báo cáo đầu tư dự án

 • Giới thiệu khái quát các các loại hình công nghệ, ưu nhược điểm. Các ảnh hưởng tới sinh thái và môi trường, hướng giải quyết về nguồn và điều kiện cung cấp trang bị chuyển giao công nghệ. Khả năng tiếp nhận từ các so sánh trên sơ bộ đề nghị công nghệ lựa chọn.
 • Các yêu cầu và giải pháp xây dựng: Yêu cầu về điều kiện địa hình và địa chất công trình, các yêu cầu về đặc điểm xây lắp, sơ bộ dự kiến giải pháp – kỹ thuật xây dựng và tổ chức thi công.

Bước 7: Sơ bộ phân tích về tác động môi trường và yêu cầu xử lý

Bước 8: Sơ bộ ước tính nhu cầu lao động và giải pháp về tổ chức sản xuất

Bước 9: Nguồn vốn và phân tích tài chính nguồn vốn và các điều kiện tạo nguồn.

Xác định tổng mức đầu tư tối đa cho phép của dự án, chia ra các chi phí vốn đầu tư cố định, vốn đầu tư luân chuyển – các khả năng, các điều kiện huy động và các nguồn vốn đầu tư. Ước tính chi phí sản suất và dự trù doanh thu, lỗ lãi, khả năng hoàn vốn trả nợ (các chỉ tiêu tài chính chủ yếu) theo phương pháp giản đơn.

Bước 10: Phân tích lợi ích kinh tế – xã hội của báo cáo đầu tư dự án

 • Ước tính được các giá trị gia tăng, các đóng góp (tăng việc làm, thu nhập người lao động, thu ngân sách, tăng thu ngoại tệ).
 • Các lợi ích về mặt xã hội, môi trường ….kể cả những hậu quả nếu có.

Bước 11: Các điều kiện về tổ chức thực hiện báo cáo đầu tư dự án

Bước 12: Kết luận và kiến nghị cho báo cáo đầu tư dự án

 

Nếu quý doanh nghiệp có dự định lập báo cáo đầu tư, hãy liên lạc đến Hasy Environment để được tư vấn miễn phí và hỗ trợ pháp lý tối đa cho quý doanh nghiệp.

Tư vấn miễn phí gọi