⇒ Báo cáo môi trường là điều kiện bắt buộc cần có để một dự án có thể triển khai xây dựng và đi vào hoạt động.

⇒ Nếu không có báo cáo môi trường, tùy vào từng loại báo cáo, mức độ, quy mô dự án có thể bị xử phạt ở các mức phạt khác nhau theo quy định.

⇒ Báo cáo môi trường giúp doanh nghiệp có thể đánh giá được mức độ tác động của dự án mình đến môi trường từ đó có thể đưa ra phương án giảm thiểu tốt nhất; tạo dựng lòng tin đối với khách hàng và cơ quan nhà nước.

⇒ Báo cáo môi trường là căn cứ để cơ quan nhà nước về môi trường giám sát việc thực hiện công tác bảo vệ môi trường của doanh nghiệp.

Quý khách liên hệ trực tiếp để được nhân viên tư vấn

Trang website này có chứa tài liệu bao gồm văn bản kiến thức về hồ sơ môi trường, hình ảnh được thiêt kế bởi Hasy Environment, được bảo hộ theo bản quyền sở hữu trí tuệ. Tất cả nội dung trong website này đều thuộc quyền sở hữu của Hasy Environment. Mọi sự sao chép đều phải ghi rõ nguồn https://tuvanhosomoitruong.com