Xây dựng dự án cần những hồ sơ môi trường gì? - Trước khi xây dựng dự án
Xây dựng dự án cần những hồ sơ môi trường gì? - Sau khi dự án đi vào hoạt động
Ngoài ra dooanh nghiệp còn phải lập một số hồ sơ như:
  • Đăng ký chủ nguồn chất thải nguy hại.
  • Giấy phép xử lý chất thải nguy hại.

Trang website này có chứa tài liệu bao gồm văn bản kiến thức về hồ sơ môi trường, hình ảnh được thiêt kế bởi Hasy Environment, được bảo hộ theo bản quyền sở hữu trí tuệ. Tất cả nội dung trong website này đều thuộc quyền sở hữu của Hasy Environment. Mọi sự sao chép đều phải ghi rõ nguồn https://tuvanhosomoitruong.com

Quý khách liên hệ trực tiếp để được nhân viên tư vấn